EDMONTON COMMONWEALTH KARATE-DO
Edmonton Karate instruction since 1976 
  


SHITO-RYU KARATE-DO GENBUKAI
Member of :
Shito Ryu Genbukai International
A Fumio Demura organization